CGI 3D Animated Short: “NEBULA” – by Marcin Nowrotek

TheCGBros Presents – “NEBULA” by Marcin Nowrotek – An experiment that aims at finding the link between two trends that develop simultaneously in the history of film – Lumière’s concept of a movie as a record of reality and Méliés’s idea that uses the film as a tool for creation of imaginative worlds. NEBULA draws from both of these approaches and becomes a combination, collage, in which the recorded figurative picture is intermingled with abstract compositions being the graphic equivalent of music. The project using the volumetric filmmaking technique (RGB+D) is, on the one hand, the recording of an event (a meeting of musicians playing a jazz composition “Sleepwalker” by Maciej Obara) and, on the other, an attempt to obtain the visual experience of music by using the soundtrack of a recorded piece of music at the stage of post-production. The picture created as a result of the recording represents the “Lumières line” that aims at reflecting the reality in the most accurate way. Musical layer that has its sources also in the recording becomes a tool for creation of abstract visual compositions that does not bear traits of reality (Méliés’s line). These two approaches are combined into an audio-visual form resembling a video clip.

The aim of this project, besides examining the links between record and creation based on non-figurative forms, is also the exploration of the new volumetric filmmaking technique (picture recorded by a Kinect sensor).

PL——————

NEBULA to rodzaj eksperymentu, będącego próbą znalezienia punktu wspólnego między dwiema równolegle rozwijającymi się tendencjami w historii filmu – lumièrowską koncepcją filmu jako rejestracji rzeczywistości a mélièsowską filozofią wykorzystującą medium filmowe jako narzędzie do kreowania fantazyjnych światów. NEBULA czerpie z obu tych postaw i staje się swoistym połączeniem, kolażem, w którym zarejestrowany obraz figuratywny przeplata się z kompozycjami abstrakcyjnymi, które są graficznym ekwiwalentem muzyki. Projekt, wykorzystując technikę filmowania wolumetrycznego (RGB+D), jest z jednej strony rejestracją wydarzenia – spotkania muzyków grających jazzową kompozycję “Sleepwalker” autorstwa Macieja Obary, z drugiej zaś – poprzez użycie na etapie postprodukcji ścieżki dźwiękowej zarejestrowanego utworu – próbą uzyskania wizualnego doświadczenia muzyki. Obraz powstały w wyniku rejestracji reprezentuje „linię lumièreowską”, skupiającą się na jak najwierniejszym oddaniu rzeczywistości. Warstwa muzyczna (mająca swe źródła również w rejestracji) staje się natomiast narzędziem do tworzenia abstrakcyjnych kompozycji wizualnych, nienoszących znamion reprezentacji rzeczywistości (“linia mélièsowska”).
Obie te wartości połączone zostały w audiowizualną formę przypominającą teledysk.

Po za badaniem punktów stycznych rejestracji i kreacji, opartej na formach niefiguratywnych, celem projektu była również eksploracja nowego medium jakim jest technika filmowania wolumetrycznego, czyli obrazu zarejestrowanego na pomocą sensora Kinect.

About
———-
Marcin Nowrotek (born in 1982). Graphic & motion designer, animator. Graduate and currently an assistant in the animation studio in Academy of Fine Arts in Katowice (Poland). Author of many projects from the area of film, animation, and multimedia.
website: http://www.cinetic.pl

————————————————————

WHO EXACTLY ARE THECGBROS? – https://bit.ly/2IGhYXC

————————————————————

Thanks for SUBSCRIBING -http://bit.ly/2c8Fl8u

TheCGBros Newsletter- http://tinyurl.com/j5njcxd

Web – TheCGBros http://www.thecgbros.com
YouTube https://www.youtube.com/user/TheCGBro
Facebook https://www.facebook.com/TheCGBro
Twitter https://twitter.com/TheCGBros
Google+ https://plus.google.com/104301021746334584641
Pinterest https://www.pinterest.com/TheCGBros/
Tumblr http://thecgbros.tumblr.com/

————————————————————
Special Thank’s to formaDISSENY for making our logo intro animation!! http://www.formadisseny.com/en/
————————————————————

If you’re a CGI ARTIST, ANIMATOR, FILM MAKER or STUDIO and would like your project showcased on our TheCGBros please visit http://bit.ly/2byguiS

————————————————————

TheCGBros have permission to broadcast this video and or it is part of Creative Commons the http://creativecommons.org/licenses/b…. If you believe this video should not be broadcasted on our channel, please contact legal@thecgbros.com to remedy the situation.

————————————————————

#VFX
#CGI
#TheCGBros
#3D
#Shortfilms
#Breakdowns
#Reels

Related posts

HORROR SHORT FILM | MISSING GIRL | HINDI MORAL STORY || MOHAK MEET || SANDHYA

HORROR SHORT FILM | MISSING GIRL | HINDI MORAL STORY || MOHAK MEET || SANDHYA

Missing Girl Is A Suspense Thriller Short Film About A Girl Who Is Missing From Last One Year , Where She Is? Is She's Missing , Gone , Or Lost? Download WorkIndia...

Sci-Fi Short Film “The Lie Game” presented by DUST

Sci-Fi Short Film "The Lie Game" presented by DUST

Subscribe and watch more sci-fi shorts on DUST: http://bit.ly/2aqc5vh "The Lie Game" by Jyothi Kalyan Sura A desperate computer scientist struggling to fund her anti-depression AI application faces her toughest challenge yet. After losing her boyfriend to depression, a computer scientist...

The Essence – (Short Film)

The Essence - (Short Film)

The Essence is a short film written by Michael 'Buck' Maris, Ashley Chin and April Walker, directed by Myles Whittingham. The Essence is inspired by the soundtrack of Giggs mixtape 'Wamp 2 Dem'

Leave a comment

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.